- دفترچه راهنمای CNG

فهرست

صفحات راهنما: 1 2 3 4 5 6

صفحه 5

نحوه ی استفاده از سوخت CNG
نوع سوخت مصرفی خودرو (گاز یا بنزین) توسط كلید انتخاب سوخت تعیین می شود. در ارتباط با نحوه عملكرد این كلید به توضیحات زیر توجه فرمائید.
• استارت و تغییر سوخت در خودروی كاربراتوری :
• در حالت سوخت بنزینی: زمانی كه كلید انتخاب سوخت در حالت بنزین است، خودرو از سوخت بنزین استفاده كرده و چراغ قرمز بر روی كلید انتخاب سوخت روشن می شود.
•• در حالت سوخت گاز : زمانی كه كلید انتخاب سوخت در وضعیت گاز قرار دارد، خودرو از سوخت گاز استفاده می نماید و چراغ سبز روی كلید انتخاب سوخت روشن می شود.

• تغییر سوخت از بنزین به گاز:
با انجام مراحل زیر سیستم سوخت رسانی از بنزین به گاز تغییر وضعیت میدهد.
در حالیكه خودرو با سوخت بنزین روشن است و مایلید نوع سوخت را از بنزین به گاز تبدیل كنید، ابتدا كلید سه حالته تیدیل سوخت را در حالت وسط قرار دهید تا زمانیكه پیاله بنزین كاربراتور از بنزین خالی شود و خودرو میل به خاموش شدن بنماید، در این حالت كلید را از حالت وسط به طرف گاز قرار دهید، در این حالت خودرو با گاز شروع به كار می كند.

تغییر سوخت
• تغییر سوخت از گاز به بنزین:
برای تغییر وضعیت گاز به بنزین بایستی كلید انتخاب سوخت را مستقیماَ در حالت بنزین قرار داد. چنانچه خودرو در حال حركت باشد بعد از مدت كوتاهی و با رسیدن بنزین به كاربراتور ، خودرو با بنزین شروع به كار میكند. چنانچه خودرو در حالت توقف باشد تغییر سوخت از گاز به بنزین نیاز به چند استارت طولانی دارد تا پیاله بنزین كاربراتور پر شود و خودرو با سوخت بنزین شروع بكار كند.
استارت و تغییر سوخت برای خودروهای انژكتوری :
در خودروهای انژكتوری كلید انتخاب سوخت دارای سه حالت است كه می تواند :
۱- كلید در حالت وسط : در این حالت خودرو با بنزین استارت میزند و روشن می شود و بعد از رسیدن به درجه حرارت معین و یا دور معین، سوخت بصورت اتوماتیک از بنزین به گاز تبدیل می شود. این حالت بهترین حالت پیشنهادی ما می باشد.
۲- كلید در حالت بنزین : در این وضعیت خودرو با بنزین روشن شده و چنانچه قرار باشد با گاز كار كند، كافیست كلید را در حالت وسط یا گاز قرار دهید.

حالت اول بهترین وضعیت برای خودروهای دوگانه سوز انژكتوری می باشد.

كلید انتخاب سوخت در خودروهای انژكتوری دارای چند چراغ هشدار دهنده می باشد :
۱- چراغهای LED سبز نشانگر میزان گاز موجود در مخزن است و هرچه میزان گاز كم شود تعداد چراغهای روشن كمتر می شود تا جائیكه چراغ آخر بصورت چشمک زن روشن می شود، در این حالت گاز رو به پایان است.
۲- چراغ LED سمت چپ كلید تبدیل سوخت، این چراغ زمانیكه به رنگ قرمز روشن است خودرو با سوخت بنزین كار می كند و زمانیكه به رنگ سبز روشن است خودرو در حال كار با گاز است.

• عملكرد با گاز: اگر كلید در وضعیت گاز باشد، چراغ LED سبز شده و موتور با گاز كار می كند. زمانیكه موتور تصادفا خاموش شود و یا استارت كار نكند ( به عبارت دیگر سوئیچ باز باشد)، كلید خود به خود به وضعیت بنزین منتقل می شود و مسیر گاز بسته می شود.

در خودروهای انژكتوری باید دقت شود كه مخزن بنزین هیچگاه كاملاَ خالی نشود. در صورت خالی بودن مخزن بنزین و استفاده از سوخت گاز امكان سوختن پمپ انژكتور زیاد است.

بازدید دوره ای خودرو
در برخی كشورها بازدید دوره ای خودرو جهت بازرسی عملكرد كلی اجزاء، كیفیت دود خروجی اگزوز و .... اجباری است. بهتر است جهت آگاهی از كیفیت چنین بازبینی هایی، با كارگاه تبدیل مربوطه در تماس باشید. لازم به توضیح است كه انجام بازبینی در كشور ما نیز به منظور حفظ ایمنی سرنشینان خودرو اجباری است. مالک خودرو مسئول مراجعه به كارگاه تبدیل جهت بازبینی دوره ای می باشد.

ایستگاههای سوختگیری
در همه كشورها شبكه پخش CNG روز به روز در حال گسترش بوده و میزان علاقه به این سوخت پاكیزه در نظر عموم و سازمانهای خدماتی و دولتی رو به افزایش می باشد. شما می توانید از كارگاه تبدیل خود، آدرس ایستگاههای CNG را سوال كنید.

پاركینگ
در برخی كشورها برای خودروهایی كه با سیستم CNG كار می كنند، محدودیت پارک در بعضی مكانها وجود دارد. همچنین برای عبور از تونلها نیز قوانینی برای این نوع خودروها مقرر شده است. بطور كلی بهتر است در صورت امكان از پارک كردن طولانی و مستمر در زیر تابش مستقیم آفتاب و در دمای بسیار بالا، در شرایطی كه امكان پارک كردن در سایه وجود دارد، اجتناب كرد.

گواهی ها و گارانتی ها
در برخی كشورها و همچنین كشور ما پس از نصب سیستم CNG ، انجام بازرسی خودرو توسط متخصصان مجاز ضروری است. این بازرسی ها ممكن است توسط كارگاه تبدیل برنامه ریزی و انجام شود، كه در این مورد باید اطلاعات كامل از آن خواست.

ضمانت محصولات FAP CNG EQUIPMENT
كارگاه تبدیل، تنظیم سیستم را تا زمانی كه خودرو توسط اشخاص و تعمیر كاران غیرمجاز تعمیر نشده باشد، بمدت دو دوره (جمعا بمدت دو ماه) تضمین می كند. در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر تجهیزات CNG از گارانتی خارج می شود ، و مسئولیتی متوجه كارگاه تبدیل نیست. شركت BRC-IPD كلیه محصولات دارای نام BRC-IPD را كه توسط نمایندگی های مجاز این شركت روی خودرو شما نصب شده باشند را تضمین می كند. این ضمانت عیوب ناشی از برخورد نامناسب و بهره برداری غیر اصولی راننده و همچنین قطات الكترونیكی را شامل نمی شود.

سرویس و نگهداری
برنامه نگهداری منظم برای سیستم گاز ضروری است و باعث می شود سیستم بدون ایجاد مشكل به كار خود ادامه دهد. همانطور كه خودرو باید به طور منظم توسط نمایندگی های مجاز سرویس شود، سیستم CNG نیز لازم است توسط نمایندگی های مجاز شركت BRC-IPD به صورت دوره ای سرویس شود.فهرست

صفحات راهنما: 1 2 3 4 5 6